เกี่ยวกับ eBuyLife

ตัวแทนระดับโลกของ GONIM, LAMRING, RIVA GIRL, VENUSAMY, NENNEKO, KAYER และแบรนด์อื่นๆ มองหาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้อย่างตั้งใจ มุ่งมั่นที่จะมอบผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูงแก่ผู้บริโภค

ภารกิจของเรา

สร้างชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับมนุษย์ทุกคน

วิสัยทัศน์ของเรา

เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลทั่วโลก มุ่งมั่นที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูงแก่ผู้บริโภค

คุณค่าของเรา

ลูกค้ารายแรก ยอมรับการเปลี่ยนแปลง การทำงานเป็นทีม ความรักความทุ่มเทและความซื่อสัตย์